Warsztaty online

Adresowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie spotkań korzystamy zarówno z przestrzeni jak i zbiorów muzealnych. Uczestnicy warsztatów biorą aktywny udział poprzez wspólnie wykonywanie działań warsztatowych. Muzeum zazwyczaj będzie łączyć się z odbiorcami warsztatów za pomocą Google Meet (szczegóły techniczne pod nr tel. 41 340 55 27)

Lista warsztatów:

W świecie legend (Legenda o początkach miasta, Sabat czarownic itp.)

Herb Kielc

Reklama, reklama w muzeum od rana

Sekrety dawnych urządzeń

Walizka z historią

Czas po kielecku