Aktualne wystawy czasowe

Termin wystawy:
04.06.2018

W hallu głównym muzeum można obejrzeć ekspozycję ukazującą rozmaite kieleckie pieczątki biblioteczne (stemple w wydawnictwach) i prześledzić historię ich zmian oraz wędrówki co niektórych książek.

Wystawa towarzyszy konferencji "Zdejmowanie obrazów za pomocą światła - 1918"

Termin wystawy:
23.05.2018

„Portret dawniej i dziś”

Wystawa towarzyszy interdyscyplinarnej konferencji naukowej: “Zdejmowanie obrazków za pomocą światła” -1918. Autorami fotografii są: Arkadiusz Sędek, Karolina Grudzień. Fotografie na wystawie wykonane zostały za pomocą camera obscura i...

Termin wystawy:
21.06.2018 do 21.10.2018

Muzeum Historii Kielc zaprasza na wystawę jubileuszową „10 x 10. Nabytki Muzeum Historii Kielc 2008 – 2018”. W sali wystaw czasowych zaprezentowanych zostanie 100 najcenniejszych i najciekawszych eksponatów ze zbiorów muzeum, zgrupowanych w 10 kategoriach: dokumenty, fotografie/pocztówki,...