Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi wykonywania zadań służby BHP w Muzeum Historii Kielc w 2019 roku