Wystawa twórczości Danuty Sobczak-Michałowskiej (1929-2010)

Termin wystawy: 
19.09.2015

otwarcie wystawy: 19.09.2015,
godz. 12, Mała Galeria

Rzeźbiarka i malarka, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Toruniu. Po przyjeździe do Kielc założyła pracownię ceramiczną w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, tam była członkinią grupy twórczej „N”. Wymuszona chorobą rezygnacja z uprawiania rzeźby skierowała jej zainteresowania twórczą w stronę malarstwa, równocześnie została nauczycielką plastyki w I Liceum Ogólnokształcących w Kielcach, gdzie pracowała do emerytury.
Autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Toruniu. Olsztynie, Radomiu i Kielcach.
Niewielka okolicznościowa wystawa prac artystki pochodzących ze zbiorów jej uczniów i przyjaciół, towarzyszy uroczystości nadania jej imienia jednej z sal I Liceum im. Stefana Żeromskiego w trakcie obchodów 290-lecia szkoły w dniach 17-19 września 2015 roku.