Wystawa "Santacroce" Eleny Pezzeta

Termin wystawy: 
24.11.2016 do 31.12.2016

Wystawa czasowa w małej galerii
wernisaż: 24 listopada 2016 o godz. 18

Świętokrzyskie pejzaże widziane okiem Eleny Pezetto (pseud. Pez), absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Bari. Stażystki w pracowni fotografii Instytutu Sztuk Pięknych w Kielcach (Erasmus plus). Prezentowane prace w Muzeum Historii Kielc pokazują region świętokrzyski widziany inaczej, niż postrzegają go mistrzowie Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Fotografia Eleny – jak sama o niej mówi – „to geograficzne fragmenty wyeksponowane z głębi duszy. Obrazy nieskończenie realistyczne, o atmosferze jednocześnie lekkiej i ciężkiej”. Bawi się światłem i kolorem, czasem i przestrzenią. Inspiracje czerpie z malarstwa Kandinsky’ego używając idei koloru i jego wpływu na psychikę oglądającego. Artysta pisał o kolorze, że jest on sposobem wywierania bezpośredniego wpływu na duszę... „Kolor jest klawiszem, oko jest młoteczkiem. Duch zaś wielostrunnym fortepianem”. Od ogółu do szczegółu w sposób indukcyjny, empiryczny od ciepłej barwy jesieni do zimno szarego krajobrazu.
Cytując Martę Smolińską, „fotografia pozwala na skupienie uwagi na tym, co efemeryczne i niestałe, koncentrując naszą percepcję na czasoprzestrzennych procesach, zachodzących we wszechświecie”. Fotografia, jako zapis zdarzeń epizodu, koloru, klimatu, miejsca, lokalizacja przestrzenna i czasowa.

 

Arkadiusz Sędek