"Wizerunek miasta"

Termin wystawy: 
18.12.2015 do 30.04.2016

„(…) Kilkaset fotografii, utworów plastycznych, makiet, dokumentacji technicznych, planów architektonicznych, (…) składa się na uporządkowany w czasie i treści przegląd żyjącego/zmieniającego się miasta. Kilkanaście dowolnie wyznaczonych kategorii, na które podzielone zostały wykorzystane tu „dokumenty wizualne”, jest zaledwie zachętą do osobistego aktywnego spojrzenia, przyjęcia postawy świadomego użytkownika.
Najliczniejsze są fotografie, ale nie jest to wystawa fotograficzna. Dzieła plastyczne: obrazy, ryciny, rysunki i szkice, także przestrzenne makiety, wybrano nie ze względu na ich wartość artystyczną, ale dokumentacyjną, a jednocześnie jako przykłady świadomie zdeformowanego, subiektywnego stosunku ich autorów do przedstawianego tematu (…)”

 

Towarzyszący wystawie „Wizerunek miasta” album to subiektywny wybór materiałów, które dokumentują rozwój Kielc. Oprócz najstarszych zachowanych grafik i rysunków, szczególnie interesujące są zdjęcia, na których widać, jak rozbudowywało się i zmieniało miasto. Perełkami są zdjęcia monumentalnych kieleckich budynków, które nie przetrwały próby czasu, jak XIX-wiecznej Cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego i pierwszego dworca kolejowego z okresu zaborów czy – najstarszego z dotąd wymienionych - Gmachu Leonarda wyburzonego w połowie lat 70. XX wieku, który już niewiele osób pamięta, a dla reszty jest on dziś kompletną niewiadomą. Równie interesujące co zmiany w centrum miasta (skrzętnie opisane kolejnymi podtytułami rozdziałów i opatrzone komentarzami), które kielczanie rozpoznają na kolejnych fotografiach, są ewolucje zachodzące na obrzeżach - budujące się miejskie dzielnice, ale i np. podmiejski Białogon wraz z hutą i przyfabryczną osadą. Spory fragment w książce poświęcony jest Karczówce – od dawna wpisanej w miejski krajobraz, jednak nieco osobnej, zarówno z uwagi na położenie jak i klasztorny charakter. Dziś wiele osób zapomniało już o historii wydobywczej związanej ze wzgórzem, czemu wyraz dał już w XVII wieku Jan Filip Carosi, portretując liczne szyby górnicze na wzgórzu. Wiele można jeszcze napisać o tym, co znajduje się w katalogu, ale najprościej go po prostu nabyć – wszak to idealny prezent dla sympatyków historii miasta. Do końca roku dostępny tylko w muzeum – zapraszamy!

 

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog. Szczegółowe informacje w zakładce "Wydawnictwa".

 

 

Program spotkań dla Dorosłych i warsztatów

do wystawy "Wizerunek miasta"

  •  Niedzielne spotkania na wystawie godz. 12. Prowadzenie Krzysztof Myśliński

Cykl spotkań związanych z wystawą „Wizerunek miasta”, prezentujących różne sposoby widzenia i zapisywania tkanki miejskiej, jej zmienności, powolnego zanikania i nagłych rozległych zmian. Poszczególne tematy w z wystawy będą prezentowane nie tylko na samej ekspozycji, ale uzupełnione np. dodatkowymi fotografiami albo w formie spacerów i objazdów.

 - 21 lutego, "Miasto zaginione – o Kielcach minionych, zburzonych, przekształconych"

 - 13 marca, "Miasto opisane / Miasto w budowie"

 - 17 kwietnia, "Miasto prawne – dawne instytucje, zabytki i tradycje prawne w Kielcach" (spacer)

 - 15 maja, "Miasto peryferyjne" (objazd)

 - 19 czerwca, "Miasto modernistyczne - śladami nowej architektury", cz. 1 (spacer)

 - 1 sierpnia, "Stadiony na Stadionie"

 - 17 lub 18 września Europejskie Dni Dziedzictwa – "Gdzie duch spotyka z przestrzenią (Architektura
                                                                                       modernistyczna cz. 2)" (spacer)

 

  • Otwarte spotkania dyskusyjne w Muzeum Historii Kielc

Zespół czterech otwartych spotkań łączących dyskusję na określone aspekty życia miasta i jego materii, połączone także z elementami „historii praktycznej”: warsztatami, prezentacjami  itp. Okazja do spojrzenia jego historię, teraźniejszości i perspektywy wybranego, za każdym razem innego, punktu widzenia. Plus zaproszeni goście. 

 - 16 czerwca, "Kielce – miasto wojska", prow. Adam Rzadkowski

 - wrzesień, "Kielce - miasto kultury", prow. K. Mysliński

 - listopad, "Kielce - przyszłość", prow. K. Myśliński

 

  • Zajęcia warsztatowe:

W czasie trwania wystawy proponujemy też dwa rodzaje zajęć praktycznych dla młodszej młodzieży szkolnej: PAPIEROWE MIASTO I MURALE.  

Już realizujemy cykl warsztatów graficznych (linorytniczych) dla młodzieży z I LO w Kielcach pod tytułem „Wizerunek miasta”, a zakończeniem ich będzie wystawa prac w naszym muzeum. Zainteresowanych nauczycieli plastyki i młodzież  zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu.

W sprawie wszystkich zajęć warsztatowych prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy: 41 340 55 27, grabczak@muzeumhistoriikielc.pl, maron@muzeumhistoriikielc.pl

MIASTO W MUZEUM – MUZEUM W MIEŚCIE
Wystawa jest też dostępna w wersji mobilnej
. W formie ekspozycji fragmentów (wątków )wystawy w przestrzeni miasta oraz oferta ich pokazywania  oraz  spotkań o mieście w klubach, szkołach itp. Informacje Tel. 340 55 26 lub myslinski@muzeumhistoriikielc.pl