"Widzieć i czuć. Wizerunek miasta"

Termin wystawy: 
28.04.2016 do 08.05.2016

Otwarcie wystawy: 28 kwietnia 2016, godz. 15

Przypominamy o otwarciu wystawy grafik uczniów I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Prace powstały podczas warsztatów inspirowanych wystawą czasową „Wizerunek miasta” (grudzień 2015-maj 2016). Na ekspozycję składają się, poza samymi rycinami, również matryce, z których zostały odbite. Wystawa bowiem przeznaczona jest również do zwiedzania dotykowego - jest to część udogodnień wprowadzanych przez MHKi z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. Z kolei tych, którzy nie potrzebują dodatkowych bodźców, zaciekawić może sam proces technologiczny wytwarzania grafik - w tym przypadku linorytów.