„Sauté, Mateusz Stradomski sobie rysuje"

Termin wystawy: 
06.05.2014 do 05.08.2014

W siedzibie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej można było oglądać - w wersji elektronicznej – prezentowaną w Muzeum Historii Kielc od 28 marca do 27 kwietnia 2014 r. wystawę czasową pt. „Sauté, Mateusz Stradomski sobie rysuje".