Poszukujemy informacji o artyście plastyku LEONIE LUBOWIECKIM !

Leon Lubowiecki był osiadłym w Kielcach po II wojnie światowej artystą plastykiem. Zajmował się m.in. projektowaniem polichromii kościelnych. Pracował też jako nauczyciel II Państwowej Żeńskiej Szkoły Ogólnokształcącej w Kielcach w latach 1951-1956, należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jeśli ktoś pamięta zmarłego w 1969 roku artystę, kojarzy jego prace plastyczne lub działalność nauczycielską, to prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty. Każda dodatkowa informacja będzie dla nas cenna i pomocna w uzupełnieniu biogramu artysty. Poniżej pokazujemy niektóre z prac Lubowieckiego: