"Portret konceptualny"

Wystawa fotografii wykonanej w szlachetnych technikach fotograficznych, towarzysząca konferencji "Zdejmowanie obrazów za pomocą światła... Historia pierwszej fotografii w Polsce. Neopiktorializm"

Termin wystawy: 
11.05.2016 do 30.06.2016

Udział biorą członkowie studenckiego koła naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 210STUDIO:
Kamila Błaszkiewicz, Agnieszka Grzywacz, Konrad Hajdamowicz, Anna Michałek, Arkadiusz Sędek.