"Panoramę Świętokrzyską" autorstwa Andrzeja Syski Szafrańskiego

Termin wystawy: 
06.08.2014 do 12.09.2014

W Małej Galerii można było oglądać "Panoramę Świętokrzyską" autorstwa Andrzeja Syski Szafrańskiego przedstawiającą wkroczenie Strzelców na czele z Józefem Piłsudskim do Kielc w sierpniu 1914 r.