Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - zaproszenie do składania ofert - na świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Historii Kielc