Oferta dla Szkół Podstawowych, klasy I-III

LEKCJE

Kto ty jesteś? Patriotyzm w muzeum
Podczas spotkania uczeń pozna podstawowe terminy związane z funkcjonowaniem muzeum: muzeum, obiekt, kolekcja, regionalizm. Uświadomi sobie związki między historią rodziny a historią danej miejscowości. Rozróżni terminy związane z małą i wielką Ojczyzną.

Muzeum i jego sekrety?
Co to jest muzeum, czym się zajmuje, jak funkcjonuje? Na czym polega praca muzealnika, kustosza, historyka? Eksponat, zabytek czy kolekcja? Dzięki wiedzy nabytej podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak postępowac z pamiątkami rodzinnymi.

Legendy związane z Kielcami
Najmłodsi usłyszą o baśniowych początkach Kielc. Uczniom opowiemy skąd pochodzi nazwa miasta oraz przedstawimy najpopularniejsze legendy: o trzech zegarach na kieleckiej dzwonnicy czy legendę o powstaniu osady, która później stała się naszym miastem.

Herb Kielc
Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są podziały herbów, jakie są znaki heraldyczne i barwy. Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.

Historia miasta dla najmłodszych
Podczas zajęć uczniowie poznają dzieje Kielc od czasów najdawniejszych do współczesnych. Dowiedzą się o historii miasta oraz ludziach, którzy byli z nim związani. Usłyszą o najważniejszych wydarzeniach, które wpłynęły na dzieje Kielc: polityce biskupów krakowskich, dziewiętnastowiecznych powstaniach, działalności Józefa Piłsudskiego, II wojnie światowej. Podczas zwiedzania wystawy zobaczą pamiątki z życia codziennego mieszkańców miasta.

Heraldyka dla każdego
Jaką funkcję pełniły herby? Do czego je wykorzystywano? Jakie cechy charakteryzowały dobry herb? Jakie były zasady projektowania tych symboli?
Każdy tworzył swój własny herb na wybranej tarczy herbowej. Podczas pracy odnosili się do wszystkich zaleceń stosowanych w heraldyce: właściwe kolory, podział tarczy.

Jak osada została miastem - początki Kielc
Lekcja poświęcona jest początkom miasta i jego ówczesnym mieszkańcom. Uczestnicy zajęć dowiedzą się kim byli, czym się zajmowali, poznają legendę o powstaniu miasta, zajrzą do wczesnośredniowiecznego domostwa.

Życie codzienne mieszkańców Kielc
Lekcja przekrojowa. Uczeń dowiaduje się, jak żyli mieszkańcy Kielc w dawnych wiekach. Zapoznaje się ze źródłami opisującymi ich życie i zabytkami kultury materialnej. Jakie były zajęcia Kielczan, gdzie spędzano wolny czas. Na wystawie stałej zobaczy przedmioty z życia codziennego z różnych epok.

Kielce miastem legionów
Przedstawimy działalność polityczną i wojskową Józefa Piłsudskiego. Opowiemy o związkach Marszałka z miastem i jego kilkukrotnym pobycie w Kielcach. Pokażemy pamiątki związane z Józefem Piłsudskim i opiszemy działania piłsudczyków zmierzających do utrwalenia tradycji legionowej.

Nasza tożsamość:  Kielce i okolice  
Kielce nasza mała ojczyzna, jej mieszkańcy to kielczanie, herb złote litery CK na czerwonym tle. Gdzie kończą się granice miasta?  Z jakimi miejscowościami graniczymy. Kim są nasi sąsiedzi? Jakie związki łączą miasto z Bodzentynem, Chęcinami czy Małogoszczą?

Znane osoby związane z Kielcami
Uczniowie na podstawie dokumentów, wspomnień, źródeł ikonograficznych itp. dowiedzą się o wpływie m.in. przedstawicieli świata kultury (Tomasz Zieliński), polityki (Stefan Artwiński, Władysław Dziadosz), literatury (Stefan Żeromski, Adolf Dygasiński) na rozwój Kielc. Zapoznają się z ich działalnością, twórczością oraz miejscami, z którymi byli związani.

 

WARSZTATY

Archeologiczne poszukiwania skarbów
Uczestnicy dowiedzą się , czym zajmuje się archeolog. Poznają podstawy pracy archeologa: z jakich narzędzi korzysta i w jaki sposób rekonstruuje odnalezione fragmenty naczyń.

Mój herb
Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są podziały herbów, jakie są znaki heraldyczne i barwy. Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.

Muzealna szkoła czarownic
Gdzie mieszkała czarownica świętokrzyska, czym się zajmowała? Jak wyglądała? Podczas spotkania poznamy jej tajemnice. Dzięki magicznej pajęczynie dowiesz się jaki zawód możesz wykonywać, uczestnicy zdobędą wiedzę jak usiąść na miotle. Wykonają magiczną czarodziejską miksturę.

Tu jesteś- moja mapa Kielc
Warsztaty wprowadzają w bogatą historię starych map. Uczestnicy w pierwszej części zapoznają się ze starymi mapami na wystawie a następnie stworzą własną mapę centrum miasta, dopisując do niej  własne hasła, zmienione nazwy  ulic, czy słowa z którymi kojarzą wybrane miejsca. Nową mapę uczestnicy zabierają ze sobą.

Gdzie jest dziadek- poszukiwania genealogiczne!
Co to jest genealogia? Uczestnicy zajęć poznają sekrety znanych rodzin kieleckich. Zobaczą wizerunki osób związanych z Kielcami. Wykonają drzewo genealogiczne na podstawie analizy dokumentów wybranej rodziny kieleckiej.

Monety-banknoty co w sobie kryją?
Głównym bohaterem warsztatów jest pieniądz. Uczniowie dowiedzą się m.in. jak zmieniała się jego wartość na przełomie wieków i jak wiele można dowiedzieć się o historii patrząc na awers i rewers monety. Jakie informacje historyczne można z nich odczytać .  Podczas zajęć warsztatowych, w oparciu o podstawowe zasady sztuki menniczej, uczniowie zaprojektują historyczny banknot.

W dawnej kawiarence
Uczestnicy poznają historię kieleckich kawiarni. Jakie zasady obowiązywały przy parzeniu herbaty i kawy, jak nakrywano stoły? Uczniowie wykonają naczynia z masy solnej, zgodnie z zasadami dobrego wychowania nakryją do stołu.

Zakład szewski
Krótka historia dawnego rzemiosła w Kielcach. Ile zakładów szewskich było w Kielcach i jakie wykonywali buty? Uczestnicy poznają terminy związane z powstaniem dawnego obuwia: zelówka, obstalunek, kopyto. Samodzielnie założą prawidła do dawnych butów.

Jak powstawały  ubrania?
Warsztaty  pozwolą poznać historię modnych Kielczanek. Dowiedzą się jak nazywano poszczególne elementy stroju, jak zmieniała się moda. W części warsztatowej uczestnicy zostaną czeladnikami w dawnym zakładzie krawieckim, wykonają projekt stroju z epoki, uruchomią maszynę Singer oraz uszyją „ stylowy ubiór”.

Dawna ława szkolna- kleks i suszka?
Uczniowie poznają historię szkół kieleckich. Jak funkcjonowały, w jakim języku były prowadzone zajęcia, jacy byli nauczyciele i uczniowie? Uczestnicy analizują dawne podręczniki i poznają akcesoria szkolne. Uczestniczą w lekcji historii i zapiszą notatkę z lekcji za pomocą stalówki i atramentu.

Sekrety dawnych urządzeń
Warsztaty rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie. Jak działały dawne przedmioty i urządzenia. Uczestnicy będą mieli możliwość pracy m.in. na starej maszynie do liczenia, maszynie do pisania, ręcznej maszynie do szycia

Walizka z historią
Jakie przedmioty przechodzą do historii? Czy zawsze są to zabytki, dzieła sztuki? Czy historia może zostawić ślad w drobnym przedmiocie, który dla historii miasta może być bardzo ważny? W naszej muzealnej walizce znajdują się eksponaty, które przeniosą uczestników w minioną epokę: do starej szkoły, domu pradziadków, czy dawnego zakładu pracy.

 

SPACERY

Poszukujemy zabytków w Kielcach
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą najpiękniejsze miejsca i budowle w mieście i poznają ich historię. Wśród nich m.in. Pałac Biskupów Krakowskich, Katedrę, pałacyk Zielińskiego, rynek, kościół pod wezwaniem św. Wojciecha.

Tajemnice starych ulic
Setki razy mijamy kieleckie kamienice. Kto je zbudował, jakie rodziny w nich mieszkały, jakie kryją historię?  Które kieleckie ulice są najstarsze? Czy podania o istnieniu podziemnych tuneli pod miastem są prawdziwe? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczestnicy spaceru.

Kielecki rynek
W czasie zajęć dowiemy się o początkach kieleckiego rynku i roli, jaką odgrywał na przestrzeni  wieków. Poznamy historię przyrynkowych kamienic, pomnika Świętej Tekli, ratusza i radnych, którzy tam obradowali.