Lekcje online

LEKCJE ONLINE

SZKOŁY PODSTAWOWE 1-3

1. Legendy związane z Kielcami:

Najmłodsi usłyszą o baśniowych początkach Kielc. Uczniom opowiemy skąd pochodzi nazwa miasta oraz przedstawimy najpopularniejsze legendy: o trzech zegarach na kieleckiej dzwonnicy czy legendę o powstaniu osady, która później stała się naszym miastem.

2. Heraldyka dla każdego:

Jaką funkcję pełniły herby? Do czego je wykorzystywano? Jakie cechy charakteryzowały dobry herb? Jakie były zasady projektowania tych symboli?
Każdy tworzył swój własny herb na wybranej tarczy herbowej. Podczas pracy odnosili się do wszystkich zaleceń stosowanych w heraldyce: właściwe kolory, podział tarczy.

3. Kielce miastem legionów:

Przedstawimy działalność polityczną i wojskową Józefa Piłsudskiego. Opowiemy o związkach Marszałka z miastem i jego kilkukrotnym pobycie w Kielcach. Pokażemy pamiątki związane z Józefem Piłsudskim i opiszemy działania piłsudczyków zmierzających do utrwalenia tradycji legionowej.

SZKOŁY PODSTAWOWE 4-8

1. Kielce w okresie powstań narodowych:

Uczniowie poznają eksponaty wiążące Kielce z powstaniami: kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym. Dowiedzą się o represjach zaborców wobec powstańców, o ich losach oraz o skutkach powstań dla miasta.

2. Kielce w latach II wojny światowej:

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wyglądała polityka okupanta wobec ludności zamieszkującej miasto. Zobaczą makietę getta kieleckiego oraz poznają historię eksterminacji ludności żydowskiej. Zapoznają się z działalnością oddziałów partyzanckich w Kielcach i okolicach. Poznają miejsca pamięci poświęcone ofiarom II wojny światowej. Dowiedzą się o udziale kielczan w walkach na frontach.

3. Reklama, reklama w muzeum od rana!

Jak wyglądały reklamy z przełomu XIX i XX wieku? Jakie przedmioty, usługi i wydarzenia reklamowano? Uczestnicy zobaczą reklamy z Gazety Kieleckiej, szyldy sklepowe i ulotki reklamowe. Podczas warsztatów uczestnicy będą analizować dawne reklamy, poznają słownictwo z przełomu wieków. Na zakończenie samodzielnie ułożą reklamę wybranego przedmiotu.

 

SZKOŁY PONADPODSTWOWE

1. Kielce w latach II wojny światowej:

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wyglądała polityka okupanta wobec ludności zamieszkującej miasto. Zobaczą makietę getta kieleckiego oraz poznają historię eksterminacji ludności żydowskiej. Zapoznają się z działalnością oddziałów partyzanckich w Kielcach i okolicach. Poznają miejsca pamięci poświęcone ofiarom II wojny światowej. Dowiedzą się o udziale kielczan w walkach na frontach.

2. Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Kielcach:

Uczniowie dowiedzą się o mniejszościach zamieszkujących miasto na przestrzeni wieków: społeczności żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Jak wyglądało ich życie, jakie mieli zwyczaje, co po sobie zostawili.

3. Reklama, reklama w muzeum od rana!

Jak wyglądały reklamy z przełomu XIX i XX wieku? Jakie przedmioty, usługi i wydarzenia reklamowano? Uczestnicy zobaczą reklamy z Gazety Kieleckiej, szyldy sklepowe i ulotki reklamowe. Podczas warsztatów uczestnicy będą analizować dawne reklamy, poznają słownictwo z przełomu wieków. Na zakończenie samodzielnie ułożą reklamę wybranego przedmiotu.

 

ZASADY:

 1. Organizatorem warsztatów i spotkań (zwanych dalej „zajęciami”) jest Muzeum Historii Kielc ul. Świętego Leonarda 4
 2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników muzeum.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób indywidualnych,  zorganizowanych grup szkolnych.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach on-line i zapoznania uczestników z regulaminem.
 5. Rezerwacja grupy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Czas trwania zajęć, podany jest przy każdym z tematów zajęć i ma charakter orientacyjny.
 7. Zajęcia są bezpłatne.
 8. Minimalna liczba uczestników: 10 osób.
 9. Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku
 10. Rezerwacji należy dokonać pod numerem telefonu : 41 340 55 26, mailowo: rezerwacja@mhki.kielce.eu
 11. Zajęcia online zostaną przeprowadzone przy pomocy programu ZOOM/ Teams, umożliwiającego darmowe łączenie się online. Link wraz z informacjami organizacyjnymi zostanie wysłany zamawiającemu nauczycielowi przez Organizatora z adresu mailowego: rezerwacja@mhki.kielce.eu na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć lub w przypadku Teams  nauczyciel zostaje zobowiązany do dodania maila do spotkania na platformie.
 12. Otrzymany link z Muzeum zamawiający udostępni wszystkim uczestnikom.