"Krajobraz poza czasem"

Władysław Szczepański, Aleksandra Potocka-Kuc, Janusz Baran

Termin wystawy: 
04.12.2015 do 10.01.2016

 „(…) wszelki krajobraz jest stanem duszy.”
Henri Amiel

Krajobraz i natura, jako temat, od wieków były i stanowią do dziś dla artystów w każdej dziedzinie sztuki nie tylko w malarstwie, ale i w poezji, muzyce, niewyczerpane źródło inspiracji i nowych wrażeń, w odkrywaniu wymowy przestrzeni i treści ponadczasowych.
„Istnienie – krajobraz poza czasem. Kontrast a podobieństwo pejzażu świętokrzyskiego i naddnieprzańskiego” to tytuł rocznego projektu badawczego w r. 2015 w ramach badań statutowych w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach.
Głównym obszarem badań w ramach projektu były wspólne zainteresowania krajobrazem i prowadzone studia porównawcze dotyczące podobieństw i różnic krajobrazu w indywidualnym ujęciu trzech autorów wypowiadających się w rysunku, grafice i malarstwie.