Kieleckie pieczątki biblioteczne ze zbiorów Muzeum Historii Kielc

Termin wystawy: 
04.06.2018

W hallu głównym muzeum można obejrzeć ekspozycję ukazującą rozmaite kieleckie pieczątki biblioteczne (stemple w wydawnictwach) i prześledzić historię ich zmian oraz wędrówki co niektórych książek.