Kieleckie Dni Książki Historycznej

Termin wydarzenia: 
piątek, 22.02.2019, 10:00 do sobota, 23.02.2019, 18:30

W dniach 22-23 lutego Muzeum Historii Kielc wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz licznymi wydawnictwami i instytucjami zajmującymi się historią miasta i regionu, organizuje Kieleckie Dni Książki Historycznej. Celem wydarzenia jest prezentacja ubiegłorocznego dorobku kieleckich  – i nie tylko - wydawnictw w zakresie historii miasta i regionu.

Spotkaniom z autorami towarzyszył będzie kiermasz książki historycznej, na którym będzie można kupić większość prezentowanych wydawnictw. Będzie tez okazja zdobycia wydawnictw niedostępnych w normalnej dystrybucji księgarskiej.

W ramach Dni organizujemy następujące wydarzenia:

-- w piątek 22.02.2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

  w godz. 14.00-18.00 kiermasz wydawnictw (stoiska firmowe – wydawnictwa historyczne nie tylko z ostatniego roku)    

  w godz. 16.00-18.30 prezentacja wybranych wydawnictw

-- w sobotę 23.02.2019 r. w Muzeum Historii Kielc

  w godz. 10.00-12.00 kiermasz wydawnictw i równolegle prezentacja wybranych wydawnictw

  w godz. 16.00-18.30 prezentacja wybranych wydawnictw

W siedzibie Muzeum Historii Kielc przewidujemy wystawę wydawnictw z ostatniego roku trwającą ok. dwóch tygodnia od piątku 22 lutego, dostępną dla uczestników Kieleckich Dni Książki Historycznej, a następnie zwiedzających muzeum.

Przewidujemy liczny udział kieleckich nauczycieli. dla których będzie to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi, nierzadko unikatowymi, publikacjami regionalnymi i wykorzystania ich w późniejszej pracy dydaktycznej.

Gorąco zapraszamy do włączenia się w organizowane przedsięwzięcie, które pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką historii regionalnej.

Prosimy również wszystkie wydawnictwa i  wydawców zainteresowanych udziałem w Kieleckich Dniach Książki Historycznej o zgłoszenie, lub nadesłanie swoich książek wydanych w roku ubiegłym do Muzeum Historii Kielc. Wszystkie zgłoszone książki zostaną zaprezentowane co najmniej w jednej z form prezentacji uczestnikom wydarzenia.

 

 

Harmonogram prezentacji:

piątek 22 luty - 16.00-18.30 Wojewódzka Biblioteka Publiczna

                    L. Michalska-Bracha / R. Kotowski – Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach

                    J. Główka, Źródła do dziejów Kielc, z. 10, Opinia Kopalń i Fabryki Marmurów

                    P. Wolańczyk – Prezydenci Kielc 1919-1950  

                    B. Piasecka, Życie i twórczość Jana Filipa Carosiego (Dzieje Karczówki w Kielcach                                                                                                  

                    w latach 1624-2024, t. VIII) 

                    Z. Sabat, Cmentarz Partyzancki w Kielcach

                    Studia Muzealno-Historyczne 2018, t. X

                                   J. Kępa-Mętrak, „Głos Załogi” SHL

                                   P. Król, Poszukiwania uranu w Kielcach

                                   A. Pawłowski, Meandry kieleckiego sportu

                                   T. Banaszek, Jednostki wojskowe w Kielcach w czasach PRL

                                   I. Grabczak, „Walizka z historią” – program edukacyjny

sobota 23 luty  Muzeum Historii Kielc

- 10.00-12.00 Ciekawe wydawnictwa

- J. Michta, seria Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024

- M. Marczewska, seria Materiały do etnografii i historii Kielc ks. W. Siarkowskiego

- K. Bracha, Z przeszłości opactwa Łysogórskiego

- T. Gocel, Czesław Kaczmarek. Biskup niezłomny

- M. Nosek, Nie(d)ocenione. Kobiety w dziejach Kielc do 1939 roku

- D. Kalina, Solec-Zdrój, Rytwiany i inne wydawnictwa regionalne

- 16.00-18.30 Historia nie tylko Kielc

 - K. Myśliński, Architektura Niepodległości w Kielcach

 - G. Liebrecht, Biskup Augustyn Łosiński Ordynariusz Diecezji Kieleckiej

 - L. Dziedzic, Fryz grunwaldzki w Kielcach

 - A. Iwan, Taniec, teatr, pijaństwo i komedia – czyli o obyczajach staropolskich

- K. Detka, Brygada Świętokrzyska – fakty i mity

            - M. Maciągowski, Kultura i przejawy religijności społeczności wyznania   
              mojżeszowego oczami katolickich sąsiadów

             - Ł. Stefański, Pracownicy kieleckiego więzienia w latach 1826-1918     

 

Na wszystkie spotkania wstęp wolny.