Kartki z dziejów harcerstwa kieleckiego. W stulecie powstania.

33 plansze 100x100 cm