„Józef Piłsudski na pomnikach w II Rzeczypospolitej”

Termin wystawy: 
08.08.2014 do 23.09.2014

Na Placu Wolności z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy wkroczenia Strzelców do Kielc Muzeum Historii Kielc prezentowało nową wystawę planszową zatytułowaną „Józef Piłsudski na pomnikach w II Rzeczypospolitej”.

Na wystawie można było obejrzeć najciekawsze próby upamiętnienia tej wybitnej w dziejach Polski postaci. Opisywane pomniki pochodzą z okresu  II Rzeczypospolitej. Znajdziemy wśród nich pomniki ze skromnymi tablicami oraz monumentalne projekty. Wiele z prezentowanych obiektów już dzisiaj nie istnieje a pokazywane na wystawie zdjęcia  są jedyną po nich pamiątką. Na wystawie zostały wykorzystane zdjęcia m.in. z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wystawie towarzyszył katalog dostępny jeszcze w sprzedaży w Muzeum Historii Kielc i kieleckich księgarniach.