Informacja o wynikach zapytania ofertowego na dostawę rzutnika multimedialnego