II Kieleckie Dni Książki Historycznej

Termin wydarzenia: 
sobota, 29.02.2020 (Całodzienne)

Muzeum Historii Kielc, Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach w dniach 27-29 lutego organizują już II Kieleckie Dni Książki Historycznej. Celem wydarzenia ma być prezentacja ubiegłorocznego dorobku kieleckich i regionalnych wydawnictw w zakresie historii miasta i regionu, poczynając od znanych wydawnictw uczelnianych, a na niszowych publikacjach autorskich kończąc.

Osią wydarzenia będzie szereg spotkań autorskich w dniach 27-29 lutego w Muzeum Historii Kielc, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszą książkę historyczną roku w następujących kategoriach: treść, forma, kielecciana. Ponadto przewidziany jest kiermasz książki historycznej, na którym będzie można kupić większość prezentowanych wydawnictw. Będzie też okazja zdobycia wydawnictw niedostępnych w normalnej dystrybucji księgarskiej.

W siedzibie Muzeum Historii Kielc przewidziana jest wystawa wydawnictw dostępna dla uczestników Kieleckich Dni Książki Historycznej, która następnie zaprezentowana zostanie w innych instytucjach kulturalnych regionu.  

 

Program II Kieleckich Dni Książki Historycznej:

Czwartek 27.02.2020 r.

- godz. 11.00 Uroczysko - Filia MBP nr 5 ul. Warszawska 147

  Anna Myślińska, Obrona Lwowa w malarstwie polskim 1918-1939

- godz. 14.00 Podkarczówka – Filia MBP nr 2 ul. Krzemionkowa 1 - Klub Seniora

  Piotr Kardyś, Biblioteka Bernardynów na Karczówce, z serii Dzieje Karczówki w Kielcach 1624-2024

- godz. 16.00-19.00 Muzeum Historii Kielc ul. Św. Leonarda 4   

  Spotkania autorskie:

   - E. Jeżewska, O artystach upamiętnionych na postumencie T. Zielińskiego z 1854 r.

   - K. Myśliński, Franciszek Ksawery Kowalski – zarys działalności architektonicznej

   - T i Z. Sabatowie, Żeliwne zabytki na cmentarzach kieleckich

   - J. Szczepański, Prezydenci Kielc w XIX w.

   - W. Olejniczak, Siedziby kieleckiej policji w ostatnim stuleciu

   - J. Staniszewski, Okręg Kielecki ZNP. Zarys dziejów do 1999 r.

   - T. Banaszek, Życie codzienne oficerów i podoficerów w Garnizonie Kielce w II RP

    - A. Kasza, P. Król, Poszukiwania uranu w Górach Świętokrzyskich

 

Piątek 28.02.2020 r.

- godz. 11.00 Uroczysko - Filia MBP nr 5 ul. Warszawska 147

  Paweł Wolańczyk, Prezydenci Kielc 1919-1950

- godz. 12.00 Bocianek – Filia MBP nr 10 ul. Konopnickiej 5

  Konrad Otwinowski, Bartłomiej Tambor, Historia Huty „Ludwików”

- godz. 14-18.30 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna ul. Ściegiennego 13

  od godz. 14.00 kiermasz wydawnictw

  godz. 15.30-18.30 spotkania autorskie:

  - G. Liebrecht, Ksiądz Jacek Pycia

   - D. Kalina, Biesak, Wąsosz, Słowik i Zalesie

   - J. Loeffler-Mazur, Franciszek Loeffler

   - E. Majczer-Ociesa, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej      

   - R. Sadowski, Słownik biograficzny. Drugnia, Maleszowa, Pierzchnica, Skrzelczyce…

   - M. Jończyk, Korespondencja katyńska kieleckich policjantów

   - K. Myśliński, Rysunki architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń w Kielcach

           

Sobota 29.02.2020 r.

- godz. 10.00-13.00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna ul. Ściegiennego 13

  od godz. 10.00 - kiermasz wydawnictw

  godz. 10.00-13.00 - spotkania autorskie będą również tłumaczone na język migowy:

   - B. Kasprzyk-Dulewicz, Wspólna historia Zakładów Zbrojeniowych i Skarżyska-

     Kamiennej

   - A. Młynarczyk-Tomczyk, Obchody :Polskiego Tysiaclecia

   - K. Bracha, Rękopiśmienne księgi dawnej biblioteki kolegiaty kieleckiej

   - I. Pogorzelska, 100 lat Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach

   - D. Kalina,  Maleszowa. Dziedzictwo kulturowe

   - T. Domański, Polnische Polizei w Kielcach              

                

  godz. 13.00 wręczenie nagrody za najciekawszą książkę historyczną roku