Dzieło potężne w dolinach Bobrzy, Czarnej i Kamiennej. Zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na fotografii dawnej i współczesnej

Plakat wystawy "Dzieło potężne..."
Termin wystawy: 
30.07.2021 do 10.10.2021

Czy każdy słyszał o ruinach huty w Samsonowie, murze oporowym w Bobrzy, zakładach w Sielpi Wielkiej, Maleńcu, wielkim piecu w Starachowicach, walcowni w Nietulisku Dużym? Mamy nadzieję, że tak ponieważ są to zabytki o skali ogólnopolskiej. Być może już mniej osób kojarzy inne zabytkowe obiekty z naszego regionu, położone w Machorach, Furmanowie, Parszowie, czy Mostkach. Te bardziej i mniej znane mają wspólny mianownik. Wszystkie były związane ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym – do końca XIX w. największym na ziemiach polskich regionem górniczo-hutniczym. Na naszej wystawie sprawdzamy jak te i inne budowle związane z Zagłębiem Staropolskim wyglądały na fotografiach sprzed kilkudziesięciu, a nawet ponad stu lat. Pokazujemy także ich stan zachowania na zdjęciach współczesnych. Niektóre z nich prawie wcale się nie zmieniły, inne mają się nawet lepiej niż kiedyś, ale to są niestety wyjątki. Muzealną ekspozycją chcemy zwrócić uwagę na fakt, że większość tych unikalnych obiektów ulega stopniowej degradacji. Dlaczego tak się dzieje? Przecież szukamy tego co nas wyróżnia. Zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego są takim wyróżnikiem, tylko czy jesteśmy w stanie to wykorzystać?

dr Paweł Wolańczyk

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 31 lipca do 10 października 2021 r.