Doroczna wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach

Termin wystawy: 
09.04.2019

Tradycją stało się już, że wiosną każdego roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach (założone w 1923 r.) prezentuje przekrojową wystawę swojego dorobku w ostatnim okresie. Pierwsza taka ekspozycja miała miejsce w 2009 roku, tegoroczna będzie już 11. z kolei. Liczna grupa uczestników pokaże przede wszystkim prace malarskie, ale pośród nich napotkamy także rzeźby czy kolaże i fotografie.
Wiele spośród prezentowanych dzieł powstało podczas plenerów organizowanych przez Towarzystwo w okolicy Kielc, skupiając pasjonatów przy wspólnej pracy twórczej. Oprócz działań plastycznych, organizowane są także spotkania literackie i teatralne.

Zapraszamy sympatyków Towarzystwa i sztuki na otwarcie wystawy!