Alicja Wikło. Malarstwo

wystawa w Małej Galerii

Plakat do wystawy Alicji Wikło
Termin wystawy: 
16.09.2021 do 10.10.2021

Alicja Wikło

Malarka. Mieszka i tworzy w Suchedniowie. Absolwentka wydziału historii sztuki Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z plastyki i wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Od 24 lat nauczyciel plastyki i wiedzy o kulturze w II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kam. Współpracuje ze Świętokrzyski Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach. Pod opieką dr Aleksandry Potockiej-Kuc rozwija swój talent na warsztatach malarskich i plenerach. Maluje martwe natury i pejzaże. Wśród tematów bliskich malarce są motywy morskie, które powstały podczas dwumiesięcznego rejsu do Ekwadoru w 2008 roku. Najbardziej dumna jest z całopostaciowego portretu Jana Pawła II „Odchodzę” (kościół w Ostojowie) oraz z jego drugiej wersji ,,W domu Ojca” (dar dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie). Artystka tworzy prace wykorzystując różne techniki: akwarele, akryle i oleje. Od 2018 r. jest prezesem Stowarzyszenia „ KREarte”, grupy skupiającej osoby uzdolnione artystycznie.

Otwarcie wystawy odbędzie się o godzinie 17.00. Serdecznie zapraszamy.

Obraz Alicji Wikło 1
Obraz Alicji Wikło 2
Obraz Alicji Wikło 3