2. PUŁK ARTYLERII POLOWEJ / 2. PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ LEGIONÓW 1919-1939

Termin wystawy: 
12.06.2015 do 10.07.2015

(Lokalizacja wystawy: pl. Wolności)

Jest to druga z kolei wystawa planszowa dotycząca historii pułków wchodzących w skład kieleckiego garnizonu Wojska Polskiego.
Wystawa przybliża historię pułku od chwili jego powstania w 1919 r. Ukazany został udział artylerzystów 2. PAP/PAL Leg. w wojnie polsko-bolszewickiej oraz wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Okres stacjonowania pułku w Kielcach zilustrowany został materiałami ukazującymi codzienną służbę artylerzystów oraz ich udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym Kielc. Zaprezentowane zostały wybrane sylwetki dowódców, oficerów i podoficerów służących w pułku.