10 x 10. Nabytki Muzeum Historii Kielc 2008-2018

Termin wystawy: 
21.06.2018 do 21.10.2018

Muzeum Historii Kielc zaprasza na wystawę jubileuszową „10 x 10. Nabytki Muzeum Historii Kielc 2008 – 2018”. W sali wystaw czasowych zaprezentowanych zostanie 100 najcenniejszych i najciekawszych eksponatów ze zbiorów muzeum, zgrupowanych w 10 kategoriach: dokumenty, fotografie/pocztówki, malarstwo, rzemiosło artystyczne/małe formy malarskie, wyroby kieleckiego przemysłu, wyroby kieleckiego rzemiosła, militaria, numizmaty/medale, varia, biblioteka.

Na ekspozycji zobaczyć można między innymi przywilej biskupi dla cechów kieleckich z 1712 r., album fotograficzny z opisem historycznym Kielc z 1878 r., płyty graficzne Józefa Mehoffera z pocz. XX w., tablicę fundacyjną sztandaru gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach z 1938 r. czy monumentalny obraz Ryszarda Prausa pt. „Legenda o Świętym Krzyżu”.

W ciągu dziesięciolecia działalności muzeum zgromadziło prawie 20 000 eksponatów, głównie dzięki ofiarności Kielczan. Wszystkim darczyńcom i przyjaciołom muzeum składamy serdeczne podziękowania.

Wystawa prezentowana jest w siedzibie Muzeum Historii Kielc przy ul. Świętego Leonarda 4 od 21 czerwca do 21 października 2018 r.