A

Słowo

SŁOWO to literacka i zarazem historyczna wędrówka z autorami współczesnej powieści historycznej kieleckich autorów pt. "Małgorzata idzie na wojnę", w której w formule fikcji historycznej pojawiają się rzeczywiste wybitne postacie historyczne. Ich literackim kontrapunktem jest postać młodej dziewczyny Małgorzaty Szczerbińskiej podążającej za legendarnym Marszem Kadrówki. 

Na kanwie jej powieściowych przygód szlakiem oddziału Józefa Piłsudskiego grupa uczestników projektu koncentrująca się na wątku literackim opracowuje scenariusz jednej z tras wycieczkowych. Na wycieczce w autentycznych plenerach Ponidzia odbędzie się konfrontacja fikcji literackiej z historycznym przebiegiem wydarzeń walk Legionów na tych terenach. 

Grupa ta pracuje w Pińczowie korzystając z oparcia w tamtejszej Bibliotece Publicznej Miejsko - Gminnej im. J.O. Szanieckiego.