A

O programie

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Zakończenie projektu w Muzeum Historii Kielc 10.11.2018 r.

W przeddzień setnego jubileuszu Niepodległości Polski nasz Projekt został zakończony. Spotkaliśmy się wszyscy - realizatorzy działań wszystkich szczebli. Na ul. Kujawskiej niezwykle gościnnie podjęła nas grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej. Wszystkie zespoły projektowe miały okazję zaprezentować swój dorobek powstały w trakcie realizacji projektu „Niepodległość – Czyn, Słowo, Pamięć”. Następnym etapem naszego zjazdu było prowadzące projekt Muzeum Historii Kielc. Tutaj nastąpiło oficjalne zakończenie projektu. Dyrektor muzeum dr. Jan Główka złożył wszystkim osobom pracującym przy realizacji projektu serdeczne podziękowania za trud włożony w osiągnięcie celów zakładanych przez inicjatorów projektu. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali również przygotowane w trakcie projektu materiały. Mieliśmy także okazję obejrzeć otwartą dzień wcześniej wystawę czasową "Album Legionów", będącą również elementem składowym całości projektu. Ostatnim działaniem w projekcie był spacer po Kielcach, podczas którego zwiedziliśmy miejsca związane z Kadrówką i Marszałkiem Józefem Piłsudskim, których nie udało nam się obejrzeć poprzednio. Przewodnikami byli również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 24. Spacer i zjazd zakończył się smacznym obiadem przy ul. St. Staszica.

Zrealizowaliśmy w pełnym zakresie wszystkie zakładane elementy projektu, i to zarówno w działaniach edukacyjnych, jak i wystawienniczych i wydawniczych. 

Muzeum Historii Kielc dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w projekt w jakiejkolwiek postaci. Szczególne podziękowania składamy bezpośrednim realizatorom projektu: uczniom szkół uczestniczących w projekcie i ich opiekunom, grupom seniorskim, które nie ustępowały młodzieży w zaangażowaniu w prace projektowe oraz dyrekcjom szkół, przychylnie patrzącym na nieobecności uczniów wynikające z wycieczek projektowych. 

Dziękujemy również Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w zdecydowanej części dofinansowało naszą działalność z funduszy Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

 


O programie

Program „Niepodległość – Czyn, Słowo, Pamięć” jest realizowany przez Muzeum Historii Kielc w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Celem programu jest wzmacnianie samodzielności uczestników w kształtowaniu świadomości obywatelskiej i patriotycznej poprzez umiejętność dostrzegania lokalnych śladów historycznych (miejsc, przekazów słownych, pamiątek), wypracowanie osobistego stosunku młodzieży do tych elementów tradycji lokalnej i osadzenie ich w realiach historycznych. 

Projekt składa się z 3 części: CZYN – poszukiwania historyczne i dokumentacyjne grup szkolno - seniorskich w miejscowościach związanych z Marszem Kadrówki zakończone zlotem jesiennym w Kielcach; SŁOWO – historyczna wędrówka z autorem powieści o przygodach dziewczyny podążającej za legendarnym Marszem Kadrówki oraz „Kielce Niepodległe – Pierwsi prezydenci miasta”; HISTORIA – wystawa fotografii z dziejów Legionów pt. „Album Legionów” w 3 wersjach: w Muzeum Historii Kielc, jako wystawa plenerowa w Kielcach oraz jako wystawa banerowa w miejscowościach biorących udział w projekcie, która pozostanie w tych miejscowościach. Po zakończeniu projektu wersja elektroniczna wystawy umieszczona zostanie na stronie dokumentacyjnej projektu. Uczestnicy projektu otrzymają również wydawnictwo ”Album Legionów” oparte na wystawie fotograficznej.

W projekcie biorą udział ok.15 osobowe grupy złożonych z uczniów i uczestników dorosłych, np. z pokolenia dziadków., które dokumentują lokalna pamięć o przejściu Kompanii Kadrowej w sierpniu 1914 r. Dokumentacja dokonywana przy użyciu narzędzi elektronicznych (telefon komórkowy, aparat fot., dyktafon) będzie równolegle gromadzona na stronie internetowej projektu. 

Realizacja etapu poszukiwań historycznych grup terenowych przewidziana jest na  wrzesień–październik b.r.  Równolegle będzie realizowany drugi etap, czyli cykl wycieczek pieszo-autokarowych szlakiem Marszu Kadrówki z udziałem członków grupy rekonstrukcyjnej. Wszyscy uczestnicy odwiedzą kolejne miejscowości na szlaku i spotkają się z lokalnymi grupami projektu. 

Projekt zostanie zakończony w dniu 10 listopada – w dniu otwarcia wystawy „Album Legionów” w Muzeum Historii Kielc. Uczestnicy spotkają się wspólnie na zlocie w jednej z kieleckich szkół biorących udział w projekcie, oraz zwiedzą miejsca związane z Kadrówką i Marszałkiem Józefem Piłsudskim w Kielcach. 

Projekt dofinansowany jest z funduszy Programu Dotacyjnego „Niepodległa” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Uczestnicy projektu:

 1. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach
 2. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach
 3. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach 
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie
 5. Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia
 6. Biblioteka Publiczna Miejsko - Gminna w Pińczowie
 7. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach
 8. Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Zespoły projektowe:

 1. Przy SP 24 Kielce
 2. Przy SP 28 Kielce
 3. Przy SP w Bolechowicach
 4. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie
 5. Przy Towarzystwie Przyjaciół Wodzisławia
 6. Przy Bibliotece Publicznej Miejsko - Gminnej w Pińczowie

Koordynatorzy projektu w Muzeum Historii Kielc:

 1. Krzysztof Myśliński
 2. Leszek Dziedzic