A

Historia

HISTORIA to opracowywana wystawa fotografii z dziejów Legionów pt. „Album Legionów”. Treścią wystawy jest zawartość unikatowego albumu fotograficznego, odnalezionego po prawie 100 latach od jego sporządzenia w okolicach Włodawy nad Bugiem. Zawiera on ok. 200 fotografii dokumentujących dzieje 4 Pułku Piechoty Legionów podczas walk na froncie rosyjsko-austriackim na przełomie 1915 i 1916 r. Ta jednostka wojskowa, wywodząca się z I Kompanii Kadrowej i stacjonującaod 1921 r. w Kielcach, jest na Kielecczyźnie traktowana jako symbol patriotycznego zrywu niepodległościowego z lat 1914-1920.

Wystawa przygotowywana jest w 3 wersjach: jako wystawa plenerowa w Muzeum Historii Kielc, jako wystawa banerowa w miejscowościach biorących udział w projekcie, która pozostanie w tych miejscowościach oraz wersja elektroniczna, która po zakończeniu projektu umieszczona zostanie na stronie dokumentacyjnej projektu. Uczestnicy projektu otrzymają również wydawnictwo ”Album Legionów” oparte na wystawie fotograficznej.

Wystawa będzie kulminacją programu obchodów odzyskania niepodległości w Kielcach. Będzie tez osia programu edukacji historycznej dla kieleckich uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Dzień otwarcia wystawy będzie też jednocześnie dniem zamknięcia naszego projektu edukacyjnego.

Wystawa dostępna będzie w salach muzeum od 10 listopada 2018 r. do połowy 2019 r.

Poniżej prezentujemy kilka fotografii z albumu.