Kalendarz wydarzeń

25 Wrzesień 2021

Spotkanie "Klubu nad Silnicą"

Termin wydarzenia: 
sobota, 25.09.2021, 10:00

Spotkanie klubu Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprowadzi Danuta Żbikowska, wygłaszając prelekcję pt. "Wrzesień 1939 r. w Kielcach".

Spotkania będą odbywać się w obowiązującym reżimie sanitarnym. Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach Klubu prosimy o kontakt z Bogną Matachowską: tel. 664 458 393.